Combo Levi

Combo Levi
1 Burger Bò Tắm Phô Mai (cỡ lớn) + 4 miếng Gà Nuggets + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 1 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

162.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery