Combo BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh lớn 2 miếng bò)

Combo BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh lớn 2 miếng bò)
Combo burger hành chiên 2 miếng bò size lớn

Số Lượng Phần Ăn

139.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery