Combo BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh vừa)

Combo BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh vừa)
Combo burger hành chiên size vừa

Số Lượng Phần Ăn

79.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery