COMBO BURGER CÁ HỒI XÔNG KHÓI

COMBO BURGER CÁ HỒI XÔNG KHÓI
1 Burger Cá Hồi Xông Khói + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 1 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

79.000 VND

delivery