Combo Burger Rodeo King

Combo Burger Rodeo King
(1 Burger Vòng Hành Chiên size lớn + 1 Khoai tây size vừa + 1 Nước)

Số Lượng Phần Ăn

159.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery