COMBO CHIC'N LOVER 1P

COMBO CHIC'N LOVER 1P
2 Miếng gà giòn ( cay/ không cay ) + 1 Đồ uống
Số Lượng Phần Ăn

99.000 VND

delivery