Combo Cơm Bò nướng sốt Tiêu Đen

Combo Cơm Bò nướng sốt Tiêu Đen
Combo gồm 1 cơm + 1 nước
Cơm bò sốt tiêu đen (simple)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

59.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery