COMBO MAHALO

COMBO MAHALO
Combo Gồm : 02 Hawaiian Whopper (Bánh lớn) + 04 Nugget + 01 Khoai tây chiên (S) + 2 Coke (M)

Số Lượng Phần Ăn

219.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery