COMBO ALOHA

COMBO ALOHA
Combo Gồm : 2 Bò nướng dứa (bánh vừa) + 2 Nước (M) + 1 Khoai Tây (S) + 2pcs Mexican Drumlets
KHOAI TÂY CHIÊN SIZE M   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

155.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery