COMBO Bò dứa nướng (bánh lớn)

COMBO Bò dứa nướng (bánh lớn)
Combo Gồm : 1 Bò Dứa Nướng (bánh lớn) + 1 Nước (M) + 1 Khoai Tây (M)

Số Lượng Phần Ăn

129.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery