Combo Như Ý

Combo Như Ý
4 burger ( Whopper jr, Extreme cheesy whopper jr, Chicken'n cripst cheese, cheese burger ) + 6 nuggets + 1 Fries M + 4 coke
Số Lượng Phần Ăn

299.000 VND

delivery