COMBO BURGER CÁ HỒI XÔNG KHÓI - 2 NGƯỜI

COMBO BURGER CÁ HỒI XÔNG KHÓI - 2 NGƯỜI
1 Burger Cá Hồi Xông Khói + 1 Burger Bò Tắm Phô Mai cỡ vừa + 4 miếng gà Nugget + 2 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

169.000 VND

delivery