COMBO CHIC'N LOVER 1P

COMBO CHIC'N LOVER 1P
+ 2 Miếng Gà Giòn (cay/ không cay) hoặc 2 Cánh Gà BBQ
+ 1 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

93.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery