Combo "NỒNG CHÁY"

Combo "NỒNG CHÁY"
1 Burger Gà Nướng + 1 Burger Gà Phô Mai + 4 miếng Gà Mexican Drumlet + 1 Khoai Tây Chiên (S) + 2 Coke
SOFT DRINK (COCA, FANTA, SPRITE) SIZE M   +0 VND
KHOAI TÂY CHIÊN SIZE S   +0 VND
JALAPENO BACON WHOPPER   +0 VND
BURGER GÀ NƯỚNG   +0 VND
BURGER PHÔ MAI GÀ ALC   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

185.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery