Combo "GIÒN CAY"

Combo "GIÒN CAY"
1 Burger Gà Phô Mai + 1 Burger Gà Giòn Cay + 1 Khoai Tây Chiên + 4 miếng Gà Nuggets + 2 Coke
SOFT DRINK (COCA, FANTA, SPRITE) SIZE M   +0 VND
KHOAI TÂY CHIÊN SIZE S   +0 VND
GÀ NUGGETS 4 PCS   +0 VND
BURGER GÀ GIÒN CAY ALC   +0 VND
BURGER PHÔ MAI GÀ ALC   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

145.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery