COMBO GEKKO

COMBO GEKKO
1 Burger BBQ + 1 Khoai Tây Chiên nhỏ + 1 Thức uống + 1 Sticker book PJ mask

Số Lượng Phần Ăn

109.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery