COMBO CATBOY

COMBO CATBOY
1 Burger gà giòn BBQ + 3 gà nuggets + 1 nước uống + 1 Sticker book PJ MASK

Số Lượng Phần Ăn

129.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery