WHOPPER Jr BÒ DỨA NƯỚNG

WHOPPER Jr BÒ DỨA NƯỚNG
Hawaiian Whopper Jr Bò dứa nướng size vừa bánh lẻ
Số Lượng Phần Ăn

49.000 VND

delivery